گواهینامه اساتید آموزش های حین عقد

گواهینامه اساتید آموزش های حین عقد


4 درس
تماس با پشتیبان دوره
گواهینامه اساتید آموزش های حین عقد
مدت دوره 366 روز
شروع دوره 1402/08/07
پایان دوره 1403/08/08
تعداد دروس 4 درس

معرفی

این دوره ویژه اساتید تائید شده ی دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های علوم پزشکی می باشد.

اساتید بزرگوار، فقط از طریق عنوانی که فرآیند مصاحبه را طی کردید، مدرک تحصیلی خود را بارگذاری نمائید. 

گواهینامه پس از ارسال فرم های مصاحبه ی شما و تائید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از پنل کاربری شما قابل دریافت است.

جهت دریافت گواهینامه، گذراندن دروس الزامی و آزمون پایانی، همچنین کسب حد نصاب نمره تعیین شده ضروری است. منظور از حدنصاب نمره، میانگین نمرات کسب شده در جلسات هر درس به علاوه آزمون پایانی آن می باشد.

اخلاق، احکام، حقوق، حرمت و قبح سقط جنین اختیاری
سلامت جنسی، باروری و عوارض پیشگیری از بارداری اختیاری
مهارت های زندگی خانوادگی اختیاری
فرزندآوری و فواید بارداری اختیاری